Voor wie

Voor wie


Voor mensen met zorgvragen op psychisch, sociaal of lichamelijk gebied;

 • Personen met een psychiatrische ziektebeeld (Schizofrenie, psychoses, persoonlijkheidsstoornis, depressieve stemmingsstoornis, compulsieve stoornissen, ADHD, angststoornis, trauma- stressorgerelateerde stoornis of bipolaire stemmingsstoornis).
 • Personen met een licht verstandelijke beperking
 • Personen met een stoornis in het autisme spectrum.

Indien u twijfelt of u in aanmerking komt voor onze zorg, kunt u altijd contact met ons opnemen via telefonisch contact of deze website.


Werkwijze

Grotendeels wordt er gewerkt vanuit de rehabilitatie visie, welke erop gericht is dat de hulpverleners proberen aan te sluiten bij de levenswensen en doelen die de bewoner heeft. Vervolgens wordt de bewoner ondersteund bij het werken aan deze doelen. Hier wordt een zorgplan voor opgesteld. Gezamenlijk worden evaluaties gehouden.


Wat doen we

Zorgbureau Aanbieder BV biedt ambulante- en woonbegeleiding in alle gebieden van het dagelijkse leven van een bewoner:

 • Bieden van begeleid wonen middels dagelijkse aanwezigheid (uitgezonderd zondag) en 24 uurs bereikbaarheid.
 • Aangaan en onderhouden van sociale contacten.
 • Aanleren en trainen van vaardigheden.
 • Aanbieden van structuur.
 • Omgaan met beperkingen.
 • Omgaan met probleemgedrag.
 • Omgaan met stereotype gedrag / pre occupaties.
 • Dag- en tijdsinvulling.
 • Omgaan met financiĆ«n.
 • Geven van educatie aan bewoner en/of zijn directe omgeving (gezin, familie of werk).
 • Re- integratie in de maatschappij.