P.G.B. Zorgbureau Aanbieder B.V.

Speciaal voor mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking.

Welkom op onze website!

Algemeen

Mensen met een beperking kunnen bij Zorgbureau Aanbieder BV terecht met allerlei vragen omtrent begeleiding en ondersteuning op gebieden van wonen, werken, dagbesteding, sociale contacten, maatschappelijk werk, trainingen school- en vrijetijdsbesteding.

Wij bieden beschermd- / begeleid wonen aan binnen de regio Helmond in elf woningen.

Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding aan in de regio Helmond/ Eindhoven/ 's-Hertogenbosch.

Zorgbureau Aanbieder BV is er speciaal op gericht om mensen vanuit hun thuissituatie te helpen /begeleiden/ of te leren om te gaan met hun beperkingen en om verder te komen in het maatschappelijk functioneren.

Kiwa keurmerk:

Per 15 december 2017 hebben we het KIWA keurmerk HKZ KO behaald. Het keurmerk wordt jaarlijks getest en getoetst. Het certificaat met nummer K97005/02 is geldig tot 15 december 2023

We maken tevens gebruik van een klachtenregeling, hebben een klachtencommissie en zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie WKKGZ. Tevens maken wij gebruik van een vertrouwenspersoon en hanteren wij een privacy protocol.

Wachtlijst:

Er is geen wachtlijst voor ambulante begeleiding .
Voor begeleid wonen is er momenteel een wachtlijst. Voor info zijn wij op werkdagen  telefonische te bereiken van 11.00-17.00 uur op nummer 0634894791 of 0655715933


We helpen u graag met al uw vragen!