P.G.B. Zorgbureau Aanbieder B.V.

Speciaal voor cliënten met een psychiatrische of verstandelijke of lichamelijke beperking

Welkom op onze website!

Algemeen

Mensen met een beperking kunnen bij Zorgbureau Aanbieder BV terecht met allerlei vragen omtrent begeleiding en ondersteuning op gebieden van wonen, werken , dagbesteding, sociale contacten, maatschappelijk werk, trainingen school- en vrije tijd- besteding.

Zorgbureau Aanbieder BV is er speciaal op gericht om mensen vanuit hun thuis situatie  te helpen om, te leren om te gaan met hun beperkingen en om met eventuele beperkingen verder te komen in het maatschappelijk functioneren

 Kiwa keurmerk:

 In augustus 2017 zijn we gestart met de aanvraag keurmerk HKZ voor zorginstellingen. We hopen begin 2018  de zaken zo op orde te hebben dat we geaccrediteerd worden voor het keurmerk via KIWA

We werken er momenteel hard aan om het keurmerk te kunnen verkrijgen


We helpen u graag!