P.G.B. Zorgbureau Aanbieder B.V.

Speciaal voor cliënten met een psychiatrische of verstandelijke of lichamelijke beperking

Welkom op onze website!

Algemeen

Mensen met een beperking kunnen bij Zorgbureau Aanbieder BV terecht met allerlei vragen omtrent begeleiding en ondersteuning op gebieden van wonen, werken , dagbesteding, sociale contacten, maatschappelijk werk, trainingen school- en vrije tijd- besteding.


We bieden begeleid en beschermd wonen aan binnen de regio Helmond.


Zorgbureau Aanbieder BV is er speciaal op gericht om mensen vanuit hun thuis situatie  te helpen om, te leren om te gaan met hun beperkingen en om met eventuele beperkingen verder te komen in het maatschappelijk functioneren.

 Kiwa keurmerk:

Per  15 december 2017 hebben we het KIWA keurmerk HKZ KO behaald . Het certificaat met nummer K97005/01 is geldig tot 15 december 2018.

We maken tevens gebruik van een klachtenregeling


Wachtlijst:

Er is geen wachtlijst voor ambulante begeleiding . Qua  woonbegeleiding.

zijn  is op dit moment geen kamers of appartementen vrij ( 11-11-2018)

 Medio Januari komt er weer plek vrij in een van de appartementen

We zijn op werkdagen telefonische te bereiken van 11.00-17.00 uur op nummer 0634894791 of 0655715933


We helpen u graag!